Melde feil eller mangler på offentlige kommunale veger og parker

Har du oppdaget feil eller mangler på offentlig kommunal vei som bør utbedres, send e-post til:

veg.park@narvik.kommune.no

Vakttelefonen benyttes kun hvis hendelser inntreffer utenom ordinær arbeidstid på hverdager, helligdager, helger og høytidsdager. Det vil si at utbedring ikke kan vente til neste virkedag. I normal arbeidstid kan vakttelefonen være avslått.

Vakttelefon: Vintersesongen november - april  (utenom ordinær arbeidstid)

Telefon: 911 68 490

 

Veg

Gjelder henvendelsen offentlig kommunale veger kan du kontakte oss på telefon 416 11 546 eller 907 33 177 (normal arbeidstid kl. 07.00 - 15.00).

Parker 

Gjelder henvendelsen offentlige kommunale parker, minnesmerker, monumenter eller lekeplasser kan du kontakte oss på telefon 901 33 845. eller 976 20 752 (normal arbeidstid kl. 07.00 - 14.30).

Europaveg og fylkesveg

Se Statens vegvesen sin hjemmeside www.vegvesen.no
Har du viktig trafikkinformasjon  ring vegtrafikksentralen, telefon 175.