Nærings- og miljøvirkemidler i skogbruket (NMSK)

Nærings- og miljøvirkemidler i skogbruket (NMSK), kan gis til blant annet planting, ungskogpleie, vegbygging, miljøtiltak i skog og drift med taubane og hest.

Forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket setter rammene for tildeling av tilskudd. Prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier og i Narvik gjelder disse: 

Retningslinjer for NMSK- midler 2022 (PDF, 2 MB)


Hvem kan søke NMSK-tilskudd:
Skogeier

Hvordan søker jeg?
Alle NMSK-søknader skal leveres elektronisk, det gjør du ved å gå inn på
Landbruksdirektoratets nettside om tilskuddsordninger i skogbruket

Søknadsfrist: Fortløpende og innen 1. desember 2022.

Kontaktpersoner for ordningen i Narvik kommune:
Marit Liengen
E-post: marit.liengen@narvik.kommune.no
Tlf.: 76 92 91 73 

Bertil Birkeland
E-post: bertil.birkeland@narvik.kommune.no
Tlf.: 76 92 91 14

Artikkelliste