Søknad om felling av trær/rydding av skog på kommunal eiendom

Ønsker du hogst/rydding av skog på kommunal eiendom?
Felling av trær på kommunal grunn er søknadspliktig.
Søk ved å fylle ut søknadsskjema: Søknad om felling av trær / rydding av skog på kommunal eiendom

 

Retningslinjer for trefelling på kommunal eiendom 

I henhold til «Lov om rettshøve mellom granner» (naboloven), kan det søkes om felling av trær på kommunens grunn, som står nær nabogrense og utgjør skade eller særlig ulempe. Loven omhandler trær som står nærmere grensa enn 1/3 av totalhøyden,og som det ikke er «nemnande om og gjere for eigar» dvs. kommunen, å beholde.
Kommunen ved enhet Areal- og samfunnsutvikling avd. Landbruk og naturforvaltning kan ut over denne grensa gi tillatelse til at det tynnes i trebestander. Dette må gjøres i tråd med de fastsatte kriteriene og  må godkjennes av grunneier før igangsetting.

Benytt søknadsskjemaet over eller som du finner i vårt søknadssenter under Natur og miljø

Vedlegg til søknaden:

Bekreftelser/uttalelser:

For å unngå konflikter mellom søkers og andres interesser i området, skal Narvik kommune ha underskrift fra naboer og gjenboere hvor de godkjenner den omsøkte hogsten.
Narvik kommune ønsker også uttalelse fra velforening i de tilfellene det aktuelle området har betydning som fellesareal/område for lek, rekreasjon og friluftsliv.
Narvik kommune kan sende søknaden i retur- eller avslå søknaden så fremt vilkårene ikke er oppfylt.

Kart:

Det må vedlegges et kart, målestokk 1:1000, med eiendomsgrenser og påtegning av hvor trærne er.
Kartutsnitt kan hentes på kommunens hjemmeside.
Trær som ønskes felt kan også merkes i marka med bånd eller tape. Det er forbudt å blinke eller male trærne.

Kontaktpersoner:

Park områder:
Torsten Pietsch: torsten.pietsch@narvik.kommune.no tlf. 901 33 845  

Veg arealer: 
Sigbjørn Olav Normann: sigbjorn.olav.normann@narvik.kommune.no tlf. 922 49 880

Regulerte areal:
Steinar Langnes: steinar.langnes@narvik.kommune.no  tlf. 992 78 191

LNFR- og uregulert areal:
Kartsein Grongstad Lona: karstein.lona@narvik.kommune.no  tlf. 908 48 643

Artikkelliste