Den offentlige tannhelsetjenesten i Narvik

Visste du at?

Ungdom som er 19 eller 20 år får 75% rabatt på behandling hos den offentlige tannhelsetjenesten. Rabatten gjelder til og med det året du fyller 20 år.

Tannbehandling for barn og ungdom 0-18 år
Barn og ungdom, fra fødsel til og med det året de fyller 18 år, får gratis tannbehandling. De offentlige tannklinikkene, tidligere kalt skoletannlege, ligger nå ofte utenfor skolene.

Den offentlige tannhelsetjenesten i Narvik
Nordland fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket og tilbyr alle typer tannbehandling til barn, ungdom og voksne.

Narvik tannklinikk
Kongensgate 14 - 18, 8514 Narvik 
Åpningstider: mandag-fredag kl. 08:00-15:30.
Telefon: 950 45 785
E-post: nar-tann@nfk.no

Ankenes og Bjerkvik tannklinikk er slått sammen med Narvik tannklinikk

For mer informasjon se Nordland fylkeskommune nfk.no