Kontakt hjemmesykepleie i Narvik kommune

Hjemmesykepleie er delt inn i soner etter bydelene. Fra Nygård og nordover utføres tjenesten fra Bjerkvik omsorgsdistrikt.

Enhet hjemmesykepleie endret sonegrensene fra og med 3. mai 2021. Under er de oppdaterte sonene.

Kontaktinformasjon Narvik

Soneinndeling hjemmesykepleien  

Sone 1

Oscarsborg sør for Diagonalgata, Fagernes, Beisfjord, Ankenes, Håkvik og Skjomen.
Telefon: 76 91 20 54
Avdelingsleder med fagansvar: Lise Marie Nystrand, 
Avdelingsleder med personalasnvar Elisabeth Brenn, telefon 76 91 20 52

Telefonkontakt kveld og helg: 994 34 409

Sone 2

Oscarsborg nord for Diagonalgata, Vassvik, Taraldsvik og Strømsnes.
Telefon: 76 91 20 57
Avdelingsleder med fagansvar: Grethe Grenersen
Avdelingsleder med personalansvar: Linda Trondsen

Telefonkontakt kveld og helg: 478 339 40

Sone 3

Frydenlund fra Fridtjof Nansens vei, Alleen 4, Alleen 6 og Kveldssol.
Telefon: 76 91 20 60 
Avdelingsleder med fagansvar: Trond Petter Holbø
Avdelingsleder med personalansvar: Vivi-Ann Nikolaisen

Telefonkontakt kveld og helg: 481 283 01

Telefonkontakt natt alle soner

Telefon: 909 69 946

Kontakt hjemmesykepleien i Bjerkvik

Vakttelefon: 951 99 034  Vaktrom: 76 91 24 50  
Avdelingsleder: Heidi Karolius
Finn frem til hjemmetjenesten i Bjerkvik Salomondsvei 29 (vi er lokalisert i gamle Bjerkvik brannstasjon).

Kontakt hjemmesykepleien i Ballangen

Telefon: 76 92 92 31
Enhetsleder: Eva Maria Wick

Kontakt hjemmesykepleien i Kjøpsvik

Avdelingsleder: 469 44 876 fra 08.00-15.30 mandag til fredag.

Bolig: 48 12 06 41 fra 15.30-08.00 mandag til fredag og helg/helligdager.

Ute tlf/hjemmehjelp: 917 33 056 mandag til fredag.