Kontakt hjemmesykepleie i Narvik kommune

Hjemmesykepleie er delt inn i soner etter bydelene. Fra Nygård og nordover utføres tjenesten fra Bjerkvik omsorgsdistrikt.

Enhet hjemmesykepleie endret sonegrensene fra og med 3. mai 2021. Under er de oppdaterte sonene.

Kontakt hjemmesykepleien i Narvik
Soneinndeling hjemmesykepleien

Sone 1

Oscarsborg sør for Diagonalgata, Fagernes, Beisfjord, Ankenes, Håkvik og Skjomen.
Telefon: 76 91 20 54
Avdelingsleder med fagansvar: Lise Marie Nystrand, 
Avdelingsleder med personalansvar Elisabeth Brenn, telefon 76 91 20 52

Telefonkontakt kveld og helg: 994 34 409

Sone 2

Oscarsborg nord for Diagonalgata, Vassvik, Taraldsvik og Strømsnes.
Telefon: 76 91 20 57
Avdelingsleder med fagansvar: Stine Sparboe Hvalryg
Avdelingsleder med personalansvar: Terese S. Torstensen, telefon 76 91 20 53

Telefonkontakt kveld og helg: 478 339 40

Sone 3

Frydenlund fra Fridtjof Nansens vei, Alleen 4, Alleen 6 og Kveldssol.
Telefon: 76 91 20 60 
Avdelingsleder med fagansvar: Ruben Millerjord
Avdelingsleder med personalansvar: ubesatt - kontakt enhetsleder Hege Åsli - telefon 99 46 34 79

Telefonkontakt kveld og helg: 481 283 01

Telefonkontakt natt alle soner

Telefon: 909 69 946

Kontakt hjemmesykepleien i Bjerkvik

Vakttelefon: 951 99 034  Vaktrom: 76 91 24 50  
Avdelingsleder: Heidi Karolius
Finn frem til hjemmetjenesten i Bjerkvik Salomondsvei 29 (vi er lokalisert i gamle Bjerkvik brannstasjon).

Kontakt hjemmesykepleien i Ballangen

Avdelingsleder mandag-fredag mellom 08.00 - 15.00:

76 92 92 32

Vakttelefon utenom kontortid:

91 32 93 05

Kontakt hjemmesykepleien i Kjøpsvik

Avdelingsleder Rikke Romstad: 469 44 876 fra 08.00-15.30 mandag til fredag.

UH-kontakt hjemmetjenesten Birgit Stenseng: 905 85 113.

Bolig: 48 12 06 41 fra 15.30-08.00 mandag til fredag og helg/helligdager.

Ute tlf/hjemmehjelp: 917 33 056 mandag til fredag.