Søk om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

 1. Du trenger en legeattest for å søke.
   
 2. Velg søknadsskjemaet for helse- og omsorsgstjenester.
   
 3. Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg.
   
 4. Skriv ut, undertegn og send skjemaet i posten til Narvik kommune. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Søk om BPA ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Hva får du?

Du får en assistent som gir deg personlig og praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker. Du styrer selv:

 • hvem du vil ha som assistent
 • hva assistenten skal gjøre
 • hvor og til hvilke tider assistenten skal være hos deg

Hvis du ikke selv kan være arbeidsleder for assistenten, kan rollen som arbeidsleder ivaretas av noen som kjenner deg godt.

Du velger din assistent fra en kommunal eller privat leverandør. Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.

Krav til søker

Du må:

 • ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse

Hva koster det?

Husholdningens samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale. Egenandel er den samme om du velger privat eller kommunal leverandør.

Du betaler per time, men aldri mer enn maksbeløpet for din inntekt.

Priser for BPA
Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag Grunnbeløp Timesats Utgiftstak
Inntil kr 185 152 under 2 G kr 33 kr 200 per mnd
Fra kr 185 152 2-3 G kr 72 kr 7 200 per år
Fra kr 277 728 3-4 G kr 186 kr 18 600 per år
fra kr 370 304 og oppover 4 G og over Kr 308 kr 30 800 per år

*Priser fra og med 1. januar 2017
Grunnbeløp i folketrygden

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingskontoret i Narvik kommune som behandler søknaden.

Kontaktinformasjon

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester og koordinerende enhet

Besøksadresse: Kongens gate 45, 1. etasje.

Postadresse:
Narvik kommune, 
postboks 64, 8501 Narvik

Oppmøtetid: mandag-fredag kl. 10:00-14:00
Telefon:    76 91 35 90

Telefontiden kl. 10:00 - 14:00

E-mail: tildelingskontoret@narvik.kommune.no
eller postmottak@narvik.kommune.no 
Husk! Ikke send sensitive personopplysinger i e-post.

Åpningstider

Telefon / Besøkstid:

10:00 - 14:00