Aktivitetstilbud psykisk helse og rus

Aktivitetshus er i regi av Narvik kommune og består av tre lokaler for psykisk helse og rus.

Aktivitetshuset i Narvik har flere steder  for deg som har psykiske problemer eller rusproblemer. Du kan komme innom for sosialt samvær, kreative aktiviteter eller delta i mer regelmessige kurs, grupper og turer. Du kan også få informasjon om rettigheter, hjelp til å skrive søknader eller til å ta kontakt med det offentlige. Her får du informasjon om hvilken tilbud, steder og aktiviteter.