Ledsagerbevis

Søke om Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. Du har ingen rett til ledsagerbevis, det er den enkelte kommune som bestemmer om de skal ha dette tilbudet.

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser.

Hvem kan få ledsagerbevis

Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemning
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser og hjerte-lunge-sykdommer og annet


Hvordan søke om ledsagerbevis

Hvis du har behov for ledsagerbevis, kan du søke kommunen din om det.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget ledsagerbevis eller ikke. I vedtaket skal det stå hvilke tjenester du har fått, hvor omfattende de er og hvordan de organiseres.

Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes.

Narvik Kommune har oversikt over hvilke steder du kan bruke ledsagerbevis

Det er den enkelte arrangør eller virksomhet som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, og hvilken rabatt ledsagerbeviset gir. Kommunen har informasjon om hvilke steder ledsagerbeviset aksepteres. Du kan også henvende deg direkte til den enkelte arrangør eller virksomhet.

Klage ved avslag på ledsagerbevis

​Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av tjenesten eller du har fått avslag på søknad om ledsagerbevis. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage.

Behandlingstid 3 uker.

Klagen skal sendes til Narvik Kommune, Postboks 64, 8501 Narvik , som skal vurdere saken på nytt.

Slik søker du eller fornyer ledsagerbevis

Du trenger disse vedleggene 

  • 1 stk. passfoto eller bilde med hvit bakgrunn. 
  • Uttalelse fra fastlege eller spesialist

Husk! Beskriv ditt behov og gi en begrunnelse for søknaden

Fyll ut søknadsskjemaet Søk ledsagerbevis (PDF, 135 kB)  eller ved å skrive ut PDF filen som må sendes i posten til Narvik Kommune, Postboks 64, 8501 Narvik. Ved å sende det elektronisk i søknadssenteret vil forsendelsen være kryptert og sensitiv informasjon vil ikke komme på avveie.