Fritid med bistand

Fritid med bistand er et aktivitetstilbud for å gi alle en meningsfylt fritid.

Målsetningen med tjenesten er å gi assistanse, støtte og oppfølging til personer med ulike behov. Hjelpen tilpasses den enkeltes behov og målet er å bidra til en meningsfylt fritid innenfor kultur- og fritidsaktiviteter.

Eksempler på aktiviteter kan være:

  • kino
  • bowling
  • teater
  • kaféturer
  • shopping
  • fjellturer
  • gå tur

Her er det bare å bruke fantasien. Tjenesten gjennomføres gjennom individuell Fritidskontakt eller gjennom Fritidsaktivitet i Gruppe. 

Fritid med bistand er et tilbud i regi av Narvik kommunes enhet funksjonshemmede og avlastning barn og unge.

Ledsagerbevis og TT-kort

Alle som har vedtak på Fritidskontakt eller Fritidsaktivitet i Gruppe oppfordres til søke om ledsagerbevis. Det kan også være lurt å se på om Tilrettelagt Transport (TT-kort) er noe som er aktuelt for deg.

Les mer her:

Ledsagerbevis

Tilrettelagt transportkort er en fylkeskommunal ordning:

TT-kort NFK

Slik søker du

Synes du dette virker interessant kan du ta kontakt med koordinator for Fritid med Bistand for mer informasjon.

Koordinator for tilbudet er Malene Nyborg Hjelle.

Eller fyll ut skjema «Søknad om å bli fritidskontakt» og send til: Narvik kommune, Enhet FABU ved Malene Nyborg Hjelle, Dronningens gate 76/78, 8514 Narvik, eller e-post til  malene.hjelle@narvik.kommune.no

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.