Oversikt over hjertestartere i Narvik kommune

Hjertestartere kan redde liv. Hver dag dør flere personer i Norge av plutselig og uventet hjertestans.
Mange av disse kunne vært reddet med rask og god behandling.

Vennligst meld til Narvik kommune postmottak@narvik.kommune.no eller ring sentralbord: Tlf. 76 91 20 00 dersom det finnes hjertestartere som ikke er kommet med på lista!

Dersom man kjenner til hvor nærmeste hjertestarter er, vil man kunne spare dyrebar tid.

Gjør deg kjent med hvor det finnes hjertestartere i ditt nærområde og der du befinner deg.

Ring alltid 113 i en medisinsk nødsituasjon!

Oversikt over hjertestartere i Narvik Kommune
Sted Antall hjertestartere
Alleen basseng 1
Amfi senter 1
Ankenes hjelpekorps 1
Beisfjord sementfabrikk 1
Bjerkvik svømmehall 1
Bjerkvik Tekniske Verksted 1
Frimurerlogene 1
Grand Hotell 1
Hålogaland ressurs Djupvik 2
Idrettenshus 1
LKAB 4
Multiconsult 1
Narvik Bedrifthelsetjeneste 1
Narvik kommune Rådhus 1
Narvik stadion 1
Nordkraft 1
Nordkraft arena 1
Ofoten brann 1
Røde Kors Huset 1
Skjomen Golfklubb 1
Sparebanken Narvik 1
Sportsklubben Hardhaus 1
Statnett Flere
Statnett Bjerkvik og Kvandal Flere
Statkraft Skjomen Flere
Taraldsvik maskin 1
UCO Narvik 1
VISINOR Bjerkvik 1
ABS (Ankenes bo og servicesenter) 1
Rådhusplassen (Telefonkiosken, Norsk folkehjelp) 1
Svebjørn Auto AS 1
Ballangen Røde Kors 1
UiT Norges arktiske universitet i Narvik 1
Narvik videregående skole, Solhaugen 1
Narvik videregående skole, Frydenlund 1
Narvik 1
Jbf Jernbanepersonalets bank og forsikring 1
Nordasfalt AS 1
Rema 1000-lageret 1
Svebjørn Auto AS 1
Sommerseth AS 1
REMA 1000 Ankenes 1
Ballangen Sjøfarm AS/Fornes 1
Ballangen Flerbrukshall 1
Tortenneset oppdrettsanlegg 1
Ballangen Røde Kors 1