Legevakt

Legevakten i Narvik er interkommunal for Narvik og Gratangen. Legevakten er integrert i Akuttmottaket ved UNN Narvik. Legevakten er åpen for personer med akutt sykdom eller skade som trenger øyeblikkelig legehjelp. Ved mistanke om livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Legevakt Narvik

Oppmøtested
Egen inngang merket "Mottakelse legevakt" bak sykehuset i Narvik. 
Åpningstider: mandag - fredag fra  kl 15.30, helger og helligdager døgnåpent
 

Adresse: 
Sykehusveien 3,
8516 Narvik

Telefon 116117 

legevakt Narvik: 76 94 30 00