Nye nasjonale smitteverntiltak

Klikk for stort bildeRegjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Nye endringer gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23.februar 2021.

Dette er noen av de viktigste nye endringene:

 

 

 

 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
   
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
   
 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd.
   
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
   
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak.
   
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune.
   
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
   
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
   
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
   
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer.
   
 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.
   
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt


Les hele pressemeldingen fra regjeringen.