Hverdagsrehabilitering

Last ned Hverdagsrehabilitering brosjyre Narvik kommune  (PDF, 2 MB)

 

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

 • Hverdagsrehabilitering starter alltid med spørsmålet ”Hva er viktig for deg?”
 • Tidsavgrenset og intensiv rehabilitering hvor opptrening i daglige gjøremål skjer hjemme hos deg.
 • Et tverrfaglig team foretar systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides målene ut fra hva som er viktig for deg å mestre i din hverdag.
 • Målene du har satt deg er vårt fellesutgangspunktet for rehabiliteringen.
 • Det tverrfaglige teamet jobber sammen med deg for å nå målene dine.

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

For deg som har hatt et funksjonsfall eller står i fare for å oppleve et fall i funksjon, har utfordringer med hverdagslige aktiviteter og som ønsker å trene deg opp til å mestre igjen. Det er viktig å være bevisst på egeninnsats for å klare å være selvhjulpen. Å bruke de daglige gjøremålene dine – å være hverdagsaktiv – teller! Det er aldri for sent å begynne å trene og være aktiv. En 80-åring er like trenbar som en 30-åring, og har stort potensial til forbedring.

Hvem er vi?

Et tverrfaglig team satt sammen av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere. Vi ønsker å bidra til at du kan nå dine mål. Ved behov samarbeider vi med andre tjenester som er aktuelle for deg.

Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og bistår i treningen på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen. For å nå målene jobber vi tett sammen i en avtalt periode. Evaluering av fremgang og justering av mål vil skje underveis.

Hva forventer vi av deg?

Du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan være selvhjulpen i hverdagen.

Hvordan søker jeg?

Du kan søke selv eller du kan be andre pårørende søke for deg. For å bli henvist til hverdagsrehabilitering, ta kontakt med tildelingskontoret på telefon 76 91 35 90. Du kan søke selv eller du kan be andre pårørende hjelpe deg med søknaden. Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester kan hentes i servicetorget 1. etasje, Narvik rådhus, kongens gate 45. eller du kan laste den ned fra her Søknad om helse- og omsorgstjenester 

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med tildelingskontoret på telefon 76 91 35 90. Telefontid og åpningstid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.
Postadresse:
Fagteam Hverdagsrehabilitering,
Narvik kommune,
postboks 64,
8501 Narvik.

Noen eksempler på ting å trene på

 • kle på og stelle deg selv • dusje selv
 • gå i trappa for å hente posten
 • lage mat selv
 • gå utendørs
 • handle varer på butikken
 • delta på sosiale aktiviteter eller hobbyer som er viktige for deg
 • ta bussen 

Adresse

Sykehusveien 3A - 3. etasje
8516 Narvik

Telefon
76 91 20 68

Postadresse:
Fagteam Hverdagsrehabilitering
Narvik kommune,
postboks 64
8501 Narvik.