Ballangen sykehjem

Ballangen sykehjem har 29 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger.

På den ene avdelingen er det 8 plasser tilrettelagt for personer som lider av demens og har behov for skjerming. På den andre avdelingen er det 8 korttidsplasser inkludert to plasser for lindrende behandling. Det er i tillegg 13 langtidsplasser.

Ballangen sykehjem ligger flott til med fin natur og nærhet til det meste. Det finnes diverse vekster og bær på sykehjemmets uteareal. Skjermet avdeling har en flott sansehage tilrettelagt for psykisk helse for pasienter med demens.

Sykehjemmet har 18 rom totalt, hvor langtidsplassene og plass for lindrende behandling har enerom. 

Målsettingen er at sykehjemmet skal være et godt sted å være for alle våre beboere.

Ballangen sykehjem skal være spesielt god på rehabilitering og omsorg til personer som lider av demenssykdom og/eller trenger lindrende behandling i livets sluttfase.

Ballangen sykehjem er et sertifisert Livsgledehjem. Dette innebærer at de ivaretar de psykososiale behovene til hver enkelt beboer, hver eneste uke, uavhengig av hvem som er på jobb. 

Kontaktinformasjon:

Avdeling for korttids- og langtidsplasser: 913 12 614 (vakttelefon) og 912 47 857. 
Telefon skjermet avdeling: 902 92 935

Enhetsleder Merete Humstad

Enhetsleder: Merete Humstad
Telefon: 934 16 474
E-post: merete.humstad@narvik.kommune.no

Finn veien til Ballangen sykehjem

Adresse: Kirkeveien 2, 8540 Ballangen
Følg Ballangen sykehjem på Facebook

Artikkelliste