NAV-kontor i Narvik

Sosialtjenesten i NAV skal gi råd og veiledning til personer som har kommet i en vanskelig livssituasjon. Sosialtjenesten forvalter økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen samt bistår i innsøking til behandling, arbeidstiltak og omsorgstiltak. 

Du kontakter NAV-kontoret ved å ringe telefon 55 55 33 33. Da får du snakke med en ansatt ved NAV kontaktsenter. De prøver å besvare din henvendelse. Dersom det er behov for det, setter de deg videre til din saksbehandler på ditt NAV-kontor.

Dersom sosialtjenesten ikke er riktig instans for den bistand som ønskes, bistår de med å videreformidle til riktig instans. 

Sosialtjenestens primærområde er:

  • økonomisk sosialhjelp
  • Kvalifiseringsprogram
  • oppfølging av rusmiddelavhengige
  • hjelp til bostedsløse og - gjeldsrådgiving

NAV-kontorene skal også sikre at bedrifter i Narvik har nødvendig tilgang til kompetent arbeidskraft. Bedrifter kan henvende seg til kontorene og få bistand til å få rekruttert tilgjengelig arbeidskraft. NAV har eget nummer for bedrifter.

NAV-kontorene skal også bistå slik at du får de ytelser du har krav på.

Ut over dette har NAV-kontorene i oppgave å gi deg nødvendig økonomisk rådgivning. For de som mangler bolig eller har en ustabil bosituasjon har NAV-kontorene i oppgave å bistå slik at du er sikret et sted å overnatte, og NAV-kontoret kan også bistå med råd og veiledning når det gjelder din boligsituasjon.

Dersom du trenger bistand fra NAV-kontoret i din bydel fordi du er arbeidsledig eller har ulike helseutfordringer som påvirker din arbeidssituasjon, eller fordi du mangler bolig, så kan du ta kontakt med NAV-kontoret og be om å få en fast saksbehandler som du kan ha kontakt med og få råd fra.

Du må være forberedt på at du ikke vil kunne få avtale med din saksbehandler samme dag som du oppsøker NAV-kontoret. Dersom kontoret ikke kan gi deg tilstrekkelig råd og veiledning av skrankepersonalet vil du få time hos din saksbehandler så snart dette er mulig. Vanligvis vil det kunne skje innen 1 uke etter henvendelse.

NAV Narvik - Informasjon

Besøksadresse

Kongens gate 51, Narvik

Telefon 55 55 33 33 fra klokken 08:00–15:30

Postadresse

NAV Narvik, Kongensgate 51, 8514 Narvik

Kontornummer

1805

Organisasjonsnummer

991 370 668