Skolerute skoleår 2023/2024

Vedtatt skolerute skoleåret 2023-2024 for elever i Narvik kommune.

 ​Første skoledag er 21. august, mens siste skoledag er 21. juni.

Skolerute for skoleåret 2023/2024

Skolerute for skoleåret 2023/2024
Måned Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sum Merknader
August 2 2 2 2 1 9 Skolestart 21. august
September 4 4 4 4 5 21
Oktober 4 4 3 3 3 17 Høstferie 9.-13. oktober
November 4 4 5 5 3 21 Elevfri 17. november
Desember 3 3 3 2 3 14 Siste skoledag 20. desember
Januar 4 5 5 4 4 22 Første skoledag 2. januar
Februar 3 3 3 4 4 17 Vinterferie uke 9: 26.02-01.03
Mars 3 3 3 3 4 16 Påskeferie 25.-01.04
April 4 5 4 4 4 21
Mai 3 4 4 4 3 18 Elevfri 10. mai
Juni 3 3 3 3 2 14 Siste skoledag 21.06
37 40 39 38 36 190