Starte eller drive virksomhet som dagmamma

Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller flere (inkludert egne barn) og tilbyr ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer regelmessig, må du ha godkjenning av kommunen.

Det stilles ingen formelle kvalifikasjoner eller opplæring for å bli dagmamma. En dagmamma er ingen pedagogisk virksomhet, i motsetning til en barnehage. Barnet eller barna passes enten hjemme hos dagmammaen eller hjemme hos seg selv.

Dersom du skal passe tre eller flere barn (inkludert egne barn) i mer enn ti timer i uken og tar betalt for det, vil krav om godkjenning i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelde for din virksomhet. Virksomheten din skal ta hensyn til barns helse og trivsel, og det stilles blant annet krav til lokalenes utforming og innretning, muligheter for aktivitet og hvile, psykososiale forhold, rengjøring og vedlikehold, inneklima og rett til røykfrie omgivelser for barna.

Det er kommunen som er ansvarlig for godkjenningen av dagmamma-virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern.

Søknad om godkjenning

Du må søke om godkjenning til miljørettet helsevern i Narvik kommune. I søknaden må du informere om hvor mange barn du vil være dagmamma for, og du må dokumentere hvordan du vil planlegge, etablere, drive og videreutvikle virksomheten i samsvar med bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Når søknaden er blitt behandlet vil du motta et vedtaksbrev. 

Du har rett til å klage på den avgjørelsen kommunen har tatt, og fristen for å klage er tre uker etter at du mottok vedtaket. Kommunen kan veilede deg videre i hvordan du skal klage.

Ta kontakt med rådgiver for miljørettet helsevern eller barnehagemyndigheten i Narvik kommune for mer informasjon. 

Dersom du skal drive virksomhet som dagmamma er det også annet regelverk som vil kunne gjelde for deg. Du kan finne mer informasjon om skattereglene for betalt barnepass i egen hjem på skatteetaten.no.

Adresse

Postadresse
Miljørettet helsevern
postboks 64,
8501 Narvik

Besøksadresse
Narvik rådhus,
Kongens gate 45,
8514 Narvik

Rådgiver
Katja Larsen Bergsrud
76913535

katja.bergsrud@narvik.kommune.no

Kommuneoverlege
Per Thomas Hultstedt
46923951

per.hultstedt@narvik.kommune.no