Visma Flyt Skole

Portal for kommunikasjon mellom skole og hjem.

Narvik kommune benytter Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system. 

Visma Flyt Skole er en løsning for skoleadministrasjon. Løsningen digitaliserer og forenkler en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre innsyn og samarbeid mellom skole og hjem.

Vi ber dere bruke foresattportal og app for å sende beskjeder, melde fravær, søke permisjoner etc. Vi oppfordrer alle til å logge seg inn for å få registrert barn og foresatte, samt sjekke at informasjon som ligger der stemmer og at dere har lagt inn mail og telefonnummer. Dere kan også samtykke til diverse reglement og informasjon her. Det er viktig at all kontaktinformasjon er oppdatert til enhver tid. 

Når du som foresatt skal benytte løsningen åpner du internettsiden https://foresatt.visma.no/login/narvik og logger inn på foresattportalen med din personlige BankID.

 

 

Oversikt over tilgjengelig funksjonalitet i Flyt Foresattportal versus nedlagt hjemmeweb finner dere mer om HER

I tillegg til foresattportalen er det viktig at appen brukes da det er noen funksjonaliteter som bare kan gjøres der. Les brukerveiledning for appen HER

Hvis du opplever problemer med innlogging eller har andre spørsmål knyttet til dette systemet, kan merkantile Oppvekst kontaktes, enten på mail skole.merkantil@narvik.kommune.no eller telefon 769 12 900.