Skolestart 2022

Velkommen til skolestart i Narvikskolen 2022!

Første skoledag for grunnskolen er mandag 22. august.

Skolerute 2022/2023
Skoleruten for Narvikskolen finner du her.

Oversikt skoler
Mer informasjon finnes i oversikten for den enkelte skole.

Oversikt skoler

Informasjon skolestart 2022
Skole Trinn Tidspunkt Detaljer om skolestart
Ankenes skole 1. trinn 11:30-13:00 Elevene møter i skolegården.
2. - 7 klasse 08:30 - 11:00 Elevene møter i skolegården.
Ballangen skole 1.trinn 09:00-11:00 Elevene møter utenfor Rødfløya ledsaget av sine foreldre.
2.-10.trinn 08:30-14:00 Oppmøte på klasserommet. Kontaktlærer møter hver klasse kl 08.30
Beisfjord barneskole 1.trinn 09:00 Oppmøte i skolegården. Foresatte kan være med, og har møte med rektor mens elevene er på klasserommet.
2.-7.trinn 08:30 Oppmøte klassevis i skolegård.
Bjerkvik skole 1. trinn 09:00-12:00 Oppmøte utenfor SFO. SFO har vanlig åpningstid.
2.-7 trinn 08:30-12:00 Oppmøte i skolegården. SFO har vanlig åpningstid.
Frydenlund Barneskole 1. trinn 09.00-11.00 Oppmøte i skolegården. SFO har vanlig åpningstid.
2.-7. trinn 08.30-12.00 Oppmøte i skolegården. SFO har vanlig åpningstid.
Kjøpsvik skole 1.-10.trinn 09:00 Oppmøte i skolegården. SFO har vanlig åpningstid.
Håkvik barneskole 1.trinn 09.00-11.00 Oppmøte utenfor SFO.
2.-7. trinn 08.30-11.30 Oppmøte i skolegården.
Narvik ungdomsskole 8.-10. årstrinn 08:30-14:00 Oppmøte i skolegården.
Skistua barneskole 1. trinn 11.30-1300 Oppmøte i skolegården. Rektor ønsker velkommen og leser opp elevene til de ulike klassene. Kontaktlærerne fører elevene til klasserommene. Foresatte kan være med i klasserommet.
2.-7. trinn 08.30-1100 Oppmøte i skolegården.
Skjomen skole 1.-10. trinn 08.30-11.00 Oppmøte i skolegården. Foresatte kan følge 1. klasse inn fram til kl 09.00.
Narvik Montessoriskole 1.trinn 09.00 Oppmøte i skolegården foresatte kan være med inn.
2.-7. trinn 08.30
Narvik voksenopplæring FVO/ grunnskole for voksne 08:15

Informasjon om oppmøtested og klokkeslett gis også direkte til foresatte gjennom Visma flyt skole.