SFO- skolefritidsordning

Skolefritidsordningen er et omsorg og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. til og med 4. klasse. 

Frist for å søke om plass i skolefritidsordning i de kommunale grunnskolene fra skolestart er 1. mars. Barn som allerede har plass, trenger ikke å søke på nytt hvert år.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt 12 timers gratis SFO for 1., 2. og 3. trinn fra skoleåret 2024/2025.

Det betyr at det vil bli langt billigere for 1., 2. og 3. trinn å gå på SFO de første årene. Ordninga gjelder også SFO-tilbud i feriene. I Narvik har vi lagt de 12 gratis timene med skolefritidsordning til etter skoletid.

Sommeren 2024 er SFO stengt i ukene 29 og 30.

Skolefritidsordningen er åpen i skoleferier, med unntak av de 2 siste ukene av fellesferien i juli måned. Hvis det er for få barn på et sted, så kan det hende vi tilbyr SFO-plass på en annen enhet.

Søke plass i SFO

For å søke SFO-plass må du logge deg inn i Foresattportalen med ID-porten: 

Foresattportalen - Visma

Slik søker du:

  • Velg eleven øverst og velg så Søknader i menyen til venstre.
  • Velg så SFO søknad, endringer og oppsigelse i menyen.

 

For barn med funksjonshemminger gjelder ordningen til og med 7. klasse.

Priser SFO 2024

Priser for skolefritidsordning i Narvik kommune. Merk at enkelte enheter tilbyr kost som tillegg. Gebyr for forsinket henting kr. 310,- for hver påbegynte halvtime.
Priser SFO 2024
Beskrivelse Pris pr. måned Omfang av tilbudet
100 prosent plass 2636,- Fem dager per uke og hele dagen på skolefrie dager
50 prosent plass 1468,- 12 timer pr uke. Gjelder etter skoletid alle dager. Halv dag på skolefrie dager.
SFO-sats inntil 12 t/u for 1. og 2.klasse 0,- 12 timer pr uke. Gjelder etter skoletid alle dager. Halv dag på skolefrie dager.
100 prosent plass for 1.klasse og 2. klasse 1468,- Fem dager per uke og hele dagen på skolefrie dager. Plassen gjelder kun for elever på 1. og 2. trinn.
Dagplass 300,- Elever uten plass, og det oppstår akutt behov for tilsyn før/etter skolen. Ta kontakt med skolen for avtale.
Søskenmoderasjon 50 prosent - 1318,- Er det to eller flere barn med samme adresse og med enten felles mor eller far, så tilbyr vi 50 prsent avsalg på den rimeligste plassen

Oppsigelse av plass, endringer og permisjon

For å søke oppsigelse av plass eller permisjon må du logge deg inn i Foresattportalen med ID-porten: 

Foresattportalen - Visma