SFO- skolefritidsordning

Skolefritidsordningen er et omsorg og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. til og med 4. klasse. For barn med funksjonshemminger gjelder ordningen til og med 7. klasse.

Frist for å søke om plass i skolefritidsordning i de kommunale grunnskolene fra skolestart er 1. mars. Barn som allerede har plass, trenger ikke å søke på nytt hvert år.

Søke plass i SFO

For å søke SFO-plass må du logge deg inn i Foresattportalen med ID-porten: 

Foresattportalen - Visma

Slik søker du:

  • Velg eleven øverst og velg så Søknader i menyen til venstre.
  • Velg så SFO søknad, endringer og oppsigelse i menyen.
Brukerbetaling SFO
Brukerbetaling SFO Pr. 010820
SFO-sats inntil 12 t/u 1883,-
SFO-sats full plass 2511,-
Dagplass 206,-
Søskenmoderasjon 50%

Oppsigelse av plass, endringer og permisjon

For å søke oppsigelse av plass eller permisjon må du logge deg inn i Foresattportalen med ID-porten: 

Foresattportalen - Visma

SFO - vedtekter (PDF, 192 kB)