Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Det vises til Utdanningsdirektoratets artikkel, datert 30.11.17. ang. nasjonale føringer for bruk av nettbaserte hjelpemidler ved eksamen.  Det fremkommer at kommunale skoleeiere skal utarbeide en samlet oversikt over hvilke nettbaserte hjelpemidler elevene og de voksne deltakerne i egen kommune skal få tilgang til under sentralt gitt eksamen. Oversikten skal ha minst to nettbaserte hjelpemidler og maksimum 15.

Viktig informasjon!

Nettbaserte læremidler og lisenser kjøpt inn på skolenivå kommer i tillegg til oversikten som skoleeier har ansvar for. Det samme gjelder nettbaserte hjelpemidler som brukes til særskilt tilrettelegging. Rektor ved skolene i Narvik kommune har ansvar for å opplyse elever om nettbaserte læremidler/ hjelpemidler som kommer i tillegg til kommunens samlet oversikt.

For Narvik kommune

Under skriftlig eksamen på 10. trinn vil tilgangen til internett stenges, bortsett fra de nettbaserte hjelpemidlene (nettsidene) som står under.