Gratis SFO for elever på 1. trinn høsten 2022

Regjeringen har besluttet at elever på 1. trinn skal få 12 timer gratis SFO fra høsten 2022.  

I Narvik kommune betyr dette at vi endrer på betaling for SFO-plass for elever i 1.trinn.

Halv plass vil koste kr. 0,-.
Hel plass endres til kr. 1883,-. 

Vi har endret på SFO-plass som allerede er søkt om slik at de stemmer overens med de nye forskriftene. 

Hvis det er noen som ønsker å endre sin plass med bakgrunn av den nye forskriften kan dette gjøres i endringssøknad til skolen. Dette gjøres i foresattportalen: https://foresatt.visma.no/narvik 

For de som ikke har søkt men nå ønsker plass så kan dette også gjøres på samme plass. Vi ber om er at dette gjøres innen 1.juli 2022 slik at skolene kan gjøre eventuelle tilpasninger i personalet. 

Har dere spørsmål angående SFO-plass i skolen kan dere ta kontakt med skolen dere søker til. Har dere tekniske spørsmål i forbindelse med søknad eller endringer kan dere ta kontakt med systemadministrator Oppvekst på mail: rachel.ervland@narvik.kommune eller telefon 95744312. 


Med vennlig hilsen

Rachel Ervland
Systemadministrator Oppvekst.