Sende faktura til Narvik kommune

Narvik kommune ønsker å motta alle inngående fakturaer og kreditnotaer elektronisk i EHF-format (Elektronisk Handelsformat).

Organisasjonsnummer: 959 469 059

Bruk organisasjonsnummer som elektronisk adresse for alle fakturaer som gjelder Narvik kommune. Kommunen er innmeldt i ELMA og benytter Visma som aksesspunkt.

 

Narvik kommune Fakturaadresse:

Narvik kommune, Fakturamottak, postboks 8993, 7439 Trondheim

Elektronisk faktura

Narvik kommune ønsker å motta elektronisk faktura fra alle våre leverandører. Fakturaer skal da sendes i standardformat  Elektronisk handelsformat (EHF) til følgende adresse:

Organisasjonsnummer Narvik kommune: 959 469 059

Faktura skal alltid tilfredsstille de til enhver tid gjeldende  lover og forskrifter.
Fakturaer til Narvik kommune skal ha vedlagt kopi av rekvisisjon eller være merket med rekvisisjonsnummer og bestillers/konterers initialer på første side (bestillingsreferanse). Disse skal oppgis ved bestilling.

Dersom det vises til vedlegg i fakturaspesifikasjon, skal disse (evt. kopi) sendes sammen med fakturaen til fakturamottaket.

Følgende kommunale foretak og interkommunale selskap omfattes også av kravet til elektronisk faktura:

  1.  Kirkelig fellesråd    Org: 976 999 851
  2.  Narvik Vann KF      Org: 986 377 395
  3.  Ofoten Brann IKS   Org: 993 194 964

I en overgangsperiode er det mulig å sende oss faktura som pdf-fil pr. e-post:


Merk: Det skal sendes én pdf pr. e-post.

Benytt følgende e-postadresse:

Narvik kommune:                      959469059.narvik@narvik.kommune.no

Narvik kirkelige fellesråd:         976999851.kirke@narvik.kommune.no

Narvik Vann KF:                         986377395.var@narvik.kommune.no

Ofoten Brann IKS:                      993194964.brann@narvik.kommune.no

Hvis elektronisk faktura (EHF) ikke benyttes?

Vi tar ikke imot faktura per e-post.

Papirfaktura pr vanlig post er eneste måte å sende faktura til Narvik kommune på, hvis EHF ikke benyttes.

Fakturaadresse:

Narvik kommune, Fakturamottak, postboks 8993, 7439 Trondheim

Spørsmål:

Ved spørsmål ta kontakt med;

Narvik kommune
Fakturamottak
Postboks 8993
7439 Trondheim