Sende faktura til Narvik kommune

Narvik kommune ønsker fortrinnsvis å motta faktura på elektronisk handelsformat (EHF). For alle nye avtaleleverandører er dette et krav. Øvrige leverandører kan sende faktura som PDF-vedlegg i epost eller som papirfaktura.

Narvik kommunes organisasjonsnummer: 959 469 059

Bruk organisasjonsnummer som elektronisk adresse for alle fakturaer som gjelder Narvik kommune. Kommunen er innmeldt i ELMA og benytter Visma som aksesspunkt.

Faktura skal alltid tilfredsstille de til enhver tid gjeldende  lover og forskrifter. Fakturaer til Narvik kommune skal ha vedlagt kopi av rekvisisjon eller være merket med rekvisisjonsnummer og bestillers/konteres initialer på første side (bestillingsreferanse). Disse skal oppgis ved bestilling.

Dersom det vises til vedlegg i fakturaspesifikasjon, skal disse (evt. kopi) sendes sammen med fakturaen til fakturamottaket.

Faktura som mottas uten rekvisisjon- eller bestillingsnummer vil kunne bli returnert til leverandøren.

Følgende kommunale foretak og interkommunale selskap omfattes også av kravet til elektronisk faktura:

  1.  Kirkelig fellesråd    Org: 976 999 851
  2.  Narvik Vann KF      Org: 986 377 395
  3.  Ofoten Brann IKS   Org: 993 194 964

Hvis elektronisk faktura (EHF) ikke benyttes?

I en overgangsperiode er det mulig å sende oss faktura som pdf-fil pr. epost og Post Merk: Det skal sendes én 
pdf pr. e-post.

Benytt følgende e-postadresse:

Narvik kommune:                      959469059.narvik@narvik.kommune.no

Narvik kirkelige fellesråd:         976999851.kirke@narvik.kommune.no

Narvik Vann KF:                         986377395.var@narvik.kommune.no

Ofoten Brann IKS:                      993194964.brann@narvik.kommune.no

Hvis elektronisk faktura (EHF) ikke benyttes?

Vi tar ikke imot faktura per e-post.

Papirfaktura pr vanlig post er eneste måte å sende faktura til Narvik kommune på, hvis EHF ikke benyttes.

Fakturaadresse:

Narvik kommune, Fakturamottak, postboks 8993, 7439 Trondheim

Spørsmål:

Ved spørsmål ta kontakt med regnskapskontoret eller send e-post til regnskap@narvik.kommune.no
Regnskapskontoret
Telefon / besøkstid: 10:00 - 14:00
Telefon: (+47) 76 91 20 00 

Narvik kommune
Fakturamottak
Postboks 8993
7439 Trondheim