Sende faktura til Narvik kommune

Narvik kommune ønsker fortrinnsvis å motta faktura på elektronisk handelsformat (EHF). For alle nye avtaleleverandører er dette et krav. Øvrige leverandører kan sende faktura som PDF-vedlegg i epost eller som papirfaktura.

Narvik kommunes organisasjonsnummer: 959 469 059

Faktura skal alltid tilfredsstille de til enhver tid gjeldende  lover og forskrifter.
Fakturaer til Narvik kommune skal ha vedlagt kopi av rekvisisjon eller være merket med rekvisisjonsnummer og bestillers/konterers initialer på første side (bestillingsreferanse). Disse skal oppgis ved bestilling.

Dersom det vises til vedlegg i fakturaspesifikasjon, skal disse (evt. kopi) sendes sammen med fakturaen til fakturamottaket.

Faktura som mottas uten rekvisisjon- eller bestillernummer vil kunne bli returnert til leverandøren.

Følgende kommunale foretak og interkommunale selskap omfattes også av kravet til elektronisk faktura:

  1.  Kirkelig fellesråd    Org: 976 999 851
  2.  Narvik Vann KF      Org: 986 377 395
  3.  Ofoten Brann IKS   Org: 993 194 964

Hvis elektronisk faktura (EHF) ikke benyttes?

I en overgangsperiode er det mulig å sende oss faktura som pdf-fil pr. epost og Post
Merk: Det skal sendes én pdf pr. e-post.

Benytt følgende e-postadresse:

Narvik kommune:                      959469059.narvik@narvik.kommune.no

Narvik kirkelige fellesråd:         976999851.kirke@narvik.kommune.no

Narvik Vann KF:                         986377395.vann@narvik.kommune.no  

Ofoten Brann IKS:                      993194964.brann@narvik.kommune.no

Fakturaadresse for papirfakturaer:

Narvik kommune
Fakturamottak
Postboks 8993
7439 Trondheim

Eventuelle spørsmål til dette kan sendes til Regnskapskontoret regnskap@narvik.kommune.no