Skolestruktur 2020 - digitalt folkemøte

  Nå i høst skal den store og viktige saken om hvordan vi organiserer skolene våre behandles.

I den forbindelse inviterer Narvik kommune til digitalt folkemøte, på Facebook. Møtet starter mandag 21. september 18.00.

- Korona-situasjonen gir oss utfordringer når det gjelder å samle store grupper med mennesker, men vi har allerede gode erfaringer med å få innspill digitalt. Vi har gjennomført et slikt folkemøte tidligere, sier rådmann Lars Skjønnås.

Saken om skolestruktur er stor og omfattende, i tillegg til at det er en sak av stor betydning for alle som bor i Narvik.

26. november skal kommunestyret i Narvik ta en beslutning i saken, men før vi kommer dit skal en sak som er så viktig som skolene våre er, gjennom en grundig prosess. Det betyr utredninger og høringer. Alle parter skal høres i en sak så viktig som skolestruktur.

Til nå har det handlet om å samle inn fakta, og kunngjøre hva som skal vurderes i den kommende prosessen. For å oppsummere kort - så godt som alle alternativer er oppe til vurdering.

- Formålet med det digitale folkemøtet er ikke å gi alle svar, men å få flere spørsmål og innspill som kan tas med i den videre behandlingen av saken, sier kommunalsjef for Oppvekst, Tommy Andre Eide.

På møtet vil rådmann Lars Skjønnås orientere om saksprosessen, eiendomssjef Morten F. Hanssen vil prate om de byggtekniske vurderingene som er gjort - og kommunalsjef for Oppvekst, Tommy Andre Eide, vil snakke om de oppvekstfaglige hensynene og om de ulike alternativene som er vurdert.

Du kan stille spørsmål i kommentarfeltet på videoen, eller du kan sende spørsmål på e-post til kristoffer.bergersen@narvik.kommune.no. Send gjerne inn spørsmål før møtet starter! Spørsmål og kommentarer i forbindelse med møtet vil bli journalført og lagt ved saken.

Alle høringsdokumentene til saken om skolestruktur er samlet på et sted:

Skolestrukturen i Narvik

Kontaktperson:

  • Kommunalsjef Oppvekst, Tommy Andre Eide - 976 95 999