Pressemelding - Et nytt bekreftet smittetilfelle av covid-19 i Narvik - Oppdatert kl. 15.45

Klikk for stort bildeKl. 15.45 Ytterligere 11 i smittekarantene

Smittesporingsarbeidet har avdekket 11 personer til som nå er i smittekarantene.

Vi har totalt 2 i isolasjon og 48 personer i smittekarantene.
Smittesporingsarbeidet pågår og smittesituasjonen er fortsatt uavklart.

Opprinnelig melding:

Kommuneoverlegen melder om et nytt bekreftet smittetilfelle i Narvik.

I går meldte vi om et nytt smittetilfelle og åtte i smittekarantene.

I dag har vi et nytt bekreftet smittetilfelle. Det har ikke sammenheng med gårdagens tilfelle. Vedkommende er elev ved en videregående skole i Narvik. Smittesporingsarbeidet har resultert i at to klasser er satt i smittekarantene.

Hustandsmedlemmer til de som er i smittekarantene, skal i ventekarantene.

I ventekarantene skal familien og eventuell kjæreste til den som er i smittekarantene. 

Utdrag fra forskriften:
b. Smittekarantene: personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

c. Ventekarantene: personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene etter bokstav b. Ventekarantene opphører når husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for SARS-CoV-2 første gang, eller senest når dennes karantenetid er over. Ventekarantene opphører også dersom personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Karanteneplikt etter bokstav c gjelder ikke for personer som er vaksinert for SARS-CoV-2, eller dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene er vaksinert for SARS-CoV-2. Personer regnes som vaksinert 3 uker etter første dose er satt. Unntaket gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert.

Vi har dermed to personer i isolasjon og 37 personer i smittekarantene.

Smittesporingsarbeidet pågår og smittesituasjonen er fortsatt uavklart.