Oppdatering institusjon

Tidligere denne uken testet 3 beboere og 2 ansatte positivt på hurtigtester (selvtest) på sykehjemmet Ankenes Bo- og servicesenter. Det ble samme dag tatt PCR-test av disse. Fire av fem har nå fått bekreftet positiv test med PCR.

-Vi følger tett opp alle beboerne våre, og har god dialog med pårørende. Vi følger nøye med alle som er smittet, sier Elise Hindahl, enhetsleder på Ankenes Bo- og servicesenter.

Sykehjemmet følger Folkehelseinstituttets retningslinjer når det gjelder isolasjon og testregime. 

-Alle nødvendige tiltak er iverksatt. 40 ansatte og 30 beboere ved Ankenes Bo- og servicesenter har blitt testet totalt og ingen flere har testet positivt, sier smittevernlege Per Thomas Hultstedt.

Det er fortsatt ukjent hvor smitten stammer fra.

Sykehjemmet er inntil videre fortsatt stengt for besøkende.