Ønsker å slå seg sammen

Rana og Narvik kommuner vurderer nå muligheten for å slå seg sammen. Dette etter at Narvik kommune besøkte Rana denne uka. 

Lars Skjønnås, rådmann i Narvik kommune og Robert Pettersen, rådmann i Rana kommune.

Oppdatering: Som de fleste har fått med seg, var dette altså en felles aprilspøk fra Narvik og Rana kommuner. Husk - en god latter forlenger livet! 

– Narvik og Rana har enormt mye til felles, ikke minst når det gjelder muligheten for framtidig industriell grønn utvikling og vekst. Synergien av en kommunesammenslåing er udiskutabelt positiv for begge parter, sier Robert Pettersen, rådmann i Rana, og Lars Skjønnås, rådmann i Narvik i en felles uttalelse.

Tanken bak en mulig kommunesammenslåing er å skape et kraftsentrum i nord for industriell utvikling der den sammenslåtte kommunen blir en kraft i møte med ulike aktører som storting, regjering, departementer og ikke minst mulige investorer.

– Foreløpig er tanken å få i gang en prosess med sikte på kommunesammenslåing allerede til nest år. Vi ser ikke geografien som ligger mellom Narvik og Rana som et hinder i så måte. Vi tror oppgavefordelingen lar seg løse til beste for begge kommunene, og styrken ligger i at får skapt større og mer ressurssterke faglige miljøer som kan møte og absorbere veksten vi står overfor begge steder, sier de to rådmennene.

Foreløpig er det ikke tenkt på hva den nye kommunen skal hete, men i arbeidet som pågikk i Rana denne uka, er Ranvik kommune lansert som en arbeidstittel. På samisk vil navnet bli Nârrà.
Ordførerne i Rana og Narvik, Geir Waage og Rune Edvardsen, er begge positive til en sammenslåingsprosess, men vil ikke garantere at dette er farbar vei å gå politisk.

– Skal Narvik og Rana slås sammen må det en folkeavstemming til – i begge kommunene, sier Geir Waage.

Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, har orientert statsforvalteren i Nordland, Tom Cato Karlsen, om den mulige kommunesammenslåingen. Statsforvalteren har signalisert støtte til sammenslåingen.

– Statsforvalteren har vært tydelig på at han ønsker å bidra til en god prosess, men har et klart ønske om at vi også bør se på muligheten for å inkludere mindre kommuner mellom Rana og Narvik i prosessen, sier Rune Edvardsen.

En sammenslåing av Rana og Narvik vil gi en kommune med nær 50 000 innbyggere. Det samlede arealet vil bli 6490 kvadratkilometer og kommunen vil ha et budsjett på nærmere 5 milliarder kroner.