Malmskip i karantene - obduksjonsrapport klar

Malmskipet er ikke lengre i  karantene, og obduksjonsrapport etter dødsfall er klar.

Natt til 12 mai døde et besetningsmedlem på malmskipet Pebble Beach som lå i Narvik Havn. Dette etter et beskrevet kort sykdomsforløp.

Avdøde var en eldre mann i risikogruppen.

Det ble 12. mai påvist covid-19 smitte på 16 av 18 av besetningen, inkluderte avdøde. I etterkant har hele besetningen på 18 testet positivt på PCR test, eller på blodprøver som viste gjennomgått smitte. 

Besetningen er nå symptomfrie. Malmskipet er ikke lenger i karantene, men skal inspiseres av Sjøfartsdirektoratet før den kan laste opp og dra.

Politiet fant ikke grunn til å mistenke kriminell handling, og iverksatte ikke etterforskning. De begjærte da heller ikke obduksjon.

Pga uavklart årsak til at døden inntraff,  med et beskrevet svært kort sykdomsforløp, begjærte kommuneoverlegen i Narvik obduksjon av avdøde.

Dette med hensyn særskilt til  pårørende, og av medisinskfaglige årsaker.

Obduksjonsrapporten foreligger nå. Funn og undersøkelser er forenlig med COVID-19 sykdom som dødsårsak.

Pressefoto Sverre Håkon Evju (JPG, 9 MB)

Pressefoto Narvik kommune (JPG, 15 MB)