Inviterer til seminarer på biblioteket - ønsker å gjøre hverdagen enklere for de eldre

Narvik bibliotek, Sparebanken Narvik, Eurojuris Nord og Aktiv Eiendomsmegling har inngått et samarbeid for å bidra til at kommunens innbyggere blir mer «opplyst». - Klikk for stort bildeFra venstre: Tone Merethe Viklem Olsen på Aktiv Eiendomsmegling, Lina Therese Remlo på Eurojuris Nord, Marit Edvardsen på Narvik bibliotek og Tonje Sollie i Sparebanken Narvik. Narvik kommune    

- Samarbeidsprosjektet “OPPLYST” er et resultat av at mange eldre i samfunnet opplever at de går glipp av informasjon om temaer som angår dem. Flere synes det er utfordrende å orientere seg i informasjon som kun finnes på nett, samtidig som offentlige tjenester i økende grad digitaliseres, sier biblioteksjef Marit Edvardsen.

  • Sted: Narvik bibliotek
  • Tid: 17:30 - 19.00
11. oktober - fremtidsfullmakt - hva er det, og hvorfor er det viktig å tenke på?

 

Lina Therese Remlo er advokat og partner i Eurojuris Nord. Her jobber hun mye med arverett og økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd, og har gjennom jobben sin sett at det er mange konflikter som kunne vært unngått hvis man hadde avklart og avtalt ting på forhånd, helst skriftlig.

Hennes foredrag om fremtidsfullmakter passer for alle, og vil særlig være rettet inn mot eldre, som absolutt bør vurdere å opprette fremtidsfullmakt. Det vil også være nyttig for generasjonen under, som ofte er de som får oppdraget som fullmektig.

På temakvelden får deltakerne vite mer om hvordan de kan sikre at de selv får bestemme hvordan livet skal være når de ikke lengre kan gi uttrykk for det selv. Lina Therese Remlo vil fortelle mer om hva en fremtidsfullmakt er, hva man kan bestemme og hvem som kan velges som fullmektig.

Arrangementet er gratis og påmelding er ikke nødvendig. Det er bare å møte opp!

Lenke til arrangement på Facebook:

OPPLYST! Fremtidsfullmakt

25. oktober

Tema: Dødsfall og skifte - praktiske og juridiske spørsmål

8. november

Tema: Svindel - hvordan unngå å bli svindlet

22. november

Tema: Hverdagsbank - BankID og betaling enklest mulig

Samarbeidspartnerne i prosjektet har planlagt en rekke foredrag som er relevante for den godt voksne delen av befolkningen, og deres voksne familiemedlemmer.

- Vi ønsker å bidra til at folk får informasjon om praktiske, finansielle, og juridiske spørsmål i hverdagen. Bankene generelt opplever at antall svindelforsøk har økt betraktelig, og de eldre kan lett bli ofre for dette. Derfor er svindel blant annet et av de viktige temaene vi tar opp, sier Tonje Sollie, leder for personmarkedet i Sparebanken Narvik.

Lina Therese Remlo, advokat i Eurojuris Nord, tilføyer:

- Nødvendig informasjon om for eksempel fremtidsfullmakt, arv og arveregler, samt andre juridiske spørsmål finnes stort sett på nettet i dag. På denne måten kan folk få enkel informasjon, samt stille direkte spørsmål som vi kan svare på.

Foredragene  holdes på Narvik bibliotek, og første seminar er allerede den 11. oktober 2022.

Biblioteksjef Marit Edvardsen uttrykker at hun ser frem til å være vertskap for disse arrangementene, og håper at vi alle vil være litt mer OPPLYST etterpå.

Hun legger til at deltakelse på foredragene er gratis, og ønsker alle velkommen!