Brann i bemannet bolig

Ved 14:30-tida i dag, lørdag, rykket nødetatene ut etter melding om brann i en bemannet bolig i Narvik sentrum. Adressen er tilknyttet en omsorgsbolig tilhørende Narvik boligstiftelse (NaBo).

Det er totalt 14 beboere tilknyttet adressen. Alle er gjort rede for.

Øvrige beboere og personell er midlertidig samlet på Værket Værested, og blir tatt hånd om av personale.

Skadebegrensning pågår, men det vil ikke være mulig for beboere å flytte tilbake i boligen før tidligst over helgen. Beboere vil dermed få tilbud om overnatting til tilbakeflytting er mulig.