Godkjente valglister

Her finner du oversikt over godkjente valglister til kommunestyrevalget 2023 i Narvik.

I hht. valglovens § 6-7 skal de godkjente valglistene legges ut til gjennomsyn. De godkjente listene legges ut i Narvik rådhus og på Narvik kommunes hjemmeside.

Valgstyret i Narvik har i møte 8. mai 2023 godkjent følgende valglister: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og næringspartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre.

Arbeiderpartiet (PDF, 72 kB)

Fremskrittspartiet (PDF, 51 kB)

Høyre (PDF, 72 kB)

Industri- og Næringspartiet (PDF, 67 kB)

Kristelig Folkeparti (PDF, 40 kB)

Miljøpartiet De Grønne (PDF, 48 kB)

Senterpartiet (PDF, 61 kB)

Sosialistisk Venstreparti (PDF, 66 kB)

Rødt (PDF, 39 kB)

Venstre (PDF, 34 kB)

Valglovens § 6-8. Klage

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju (7) dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene.

Eventuell klage sendes:

Narvik Valgstyre
Postboks 64
8501 Narvik
E-post: postmottak@narvik.kommune.no