Ordfører og varaordfører

Ordfører Rune Edvardsen 

Rune Edvardsen representerer Arbeiderpartiet og er Narvik kommunes ordfører i perioden 2019-2023.

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre.

Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem.
Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på kommunens vegne så fremt ikke myndigheten er delegert til andre.

Leder for kommunestyre

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte og den øverste ansvarlige for kommunestyre
Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyremøtene, ivareta ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordfører er kommunens fremste offentlige representant.

Henvendelser til ordføreren sendes på e-post til ordforer@narvik.kommune.no

Mobil: (+47) 908 92 666

Varaordfører Per Kristian Arntzen

Per Kristian Arntzen representerer Senterpartiet og er Narvik kommunes varaordfører.
Varaordfører rykker opp som ordfører dersom ordfører midlertidig trer ut av sitt verv.

Ordføreren kan ellers be varaordføreren utføre oppdrag på sine vegne.

Henvendelser til varaordføreren kan gjøres på e-post til: per.kristian.arntzen@narvik.kommune.no 
Telefon: (+47) 995 60 448