Ordfører og varaordfører

Ordfører Rune Edvardsen 

Rune Edvardsen representerer Arbeiderpartiet og er Narvik kommunes ordfører i perioden 2015-2019.

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i formannskap og bystyre.

Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem.
Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på kommunens vegne så fremt ikke myndigheten er delegert til andre.

Leder for bystyret

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte og den øverste ansvarlige for bystyret.
Ordførerens viktigste oppgaver er å lede bystyremøtene, ivareta ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordfører er kommunens fremste offentlige representant.

Henvendelser til ordføreren sendes på e-post til ordforer@narvik.kommune.no

Telefon:(+47) 76 91 21 30
Mobil: (+47) 908 92 666
 

Varaordfører Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen representerer SV og er Narvik kommunes varaordfører.
Varaordfører rykker opp som ordfører dersom ordfører midlertidig trer ut av sitt verv.

Ordføreren kan ellers be varaordføreren utføre oppdrag på sine vegne.

Henvendelser til varaordføreren kan gjøres på e-post til: geir.ketil.hansen@narvik.kommune.no 
Telefon: (+47) 971 58 295