Nød- og vakttelefoner

 Brann og større ulykker - 110
 

  Politi og redningssental - 112

  Ved kriminelle handlinger der det er fare for liv, bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan  
  vente, ring Politiets nødtelefon 112

  Ambulanse medisinsk nødtelefon - 113

  Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

  Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767  

 

  Legevakt

   Tlf. 116 117 76 96 92 40 
   etter kl. 15:30 og helg

  Byggvakt, kommunale bygg

  (Byggforvaltningen)
  Etter kl. 14.30 og ved
  helgearrangement:
  Tlf. 916 38 167

  Vann- og avløpsvakt

  Narvik VANN
  Tlf. 901 16 300

  Kommunale veger


  Veg og park
  Mandag - fredag kl. 07:00-15:00 
  Telefon: 907 33 177
  Ettermiddag / helg
  Telefon: 911 68 490

  Barneverntjenesten

  Tlf . 909 84 500/971 34 50

  

Andre nødnumre og viktige telefonnumre


Giftinformasjonssentralen - 22 59 13 00
Ved mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonssentralen

Mistet betalingskort - 08989
Hvis du har mistet betalingskort, må disse sperres så fort som mulig. Ring Bankenes meldingstjeneste på 08989.

Statens vegvesen - 175
Statens vegvesen tar gjerne imot tips om skilting som er feil, lyskryss som er ute av drift eller andre ting som kan påvirke trafikken.

Alarmtelefonen for barn og unge 116111
Er du redd når du er hjemme?
Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg?