Flere dyr blir påkjørt om vinteren

Forskning viser at flere dyr påkjøres om vinteren. Spesielt ser snømengden ut til å påvirke antall ulykker. Når det er mye snø, trekker dyr ned mot dalbunnen der snødybden ofte er mindre. Der er det lettere å ta seg frem uten for mye energibruk, og her ligger som regel de trafikkerte veiene. Statistikken viser også en tendens til at det er flere påkjørsler når det er kaldt.  

Vakttelefon vilt Narvik er: 416 20 017

Hva gjør du ved viltpåkjørsel?

Dette gjør du på stedet

Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant

Skaff først oversikt over eventuelle skadde personer. Gi førstehjelp og ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig

Ring politiet på 02800 for å melde om påkjørselen. 

Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores.

Kommunen er «eier» av hjorteviltet og har folk som foretar ettersøk og eventuelt avliving av påkjørte dyr. Dyrene skal registreres av kommunen i Hjorteviltregisteret, uansett om dyret blir avlivet eller ikke.

Vakttelefon vilt Narvik er:  416 20 017

Du skal også varsle kommunen eller politiet hvis du kommer over hjortevilt som på annen måte er alvorlig sykt eller skadet. For tamrein skal du varsle eieren eller politet.

Kilde: www.mattilsynet.no