Melding om kritikkverdige forhold

​Dette er et skjema hvor innbyggere kan melde fra om kritikkverdige forhold i Narvik kommune, som de mener Narvik kommune har ansvar for og bør gjøre noe med. Disse meldingene går til vårt postmottak, som fordeler til saksbehandler eller enhet for videre saksbehandling.

Melding om kritikkverdige forhold - skjema

Det er også mulig å ta kontakt direkte på e-post - postmottak@narvik.kommune.no

Klager på vedtak eller tjenester omfattes ikke av dette skjemaet. Klage på enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen. Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen. Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte virksomheten som yter tjenesten.

Narvik kommune har en egen varslingsrutine for ansatte, som er tilgjengelig for alle ansatte i vårt kvalitetssystem:

Varslingsrutine - intern lenke for ansatte