Vedtatt reguleringsplan - Orneshaugen

Klikk for stort bildeDetaljreguleringsplan for Orneshaugen, PlanID 2017009, ble vedtatt i Narvik bystyre, 11.april 2019
i sak 018/19.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nytt forsamlingshus med tilhørende utearealer. Forsamlingshuset skal kunne fungere som samlingspunkt for hele regionen.

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, med frist 20.mai. Eventuell klage fremsettes skriftlig til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b. 64, 8501 Narvik.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket. Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

Reguleringsplanens dokumenter:

Vedtatt reguleringsbestemmelser Orneshaugen (PDF, 502 kB)