Vedtatt detaljreguleringsplan - Fagerjord vannverk

Klikk for stort bildeNarvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Fagerjord vannverk med PlanID 2018005 i møte 01. oktober 2020, sak 130/20.

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Hensikten med planarbeidet er å sikre vannverksanlegget innenfor området iht. Plan- og bygningsloven, samt sikre nedslagsfeltet med hensynssoner og bestemmelser. Formålet med hensynssoner er å beskytte vannverkets kilde mot forurensning. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, med frist 30. oktober 2020. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b. 64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket. 

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses på Innsyn sak 20/19 Detaljregulering for Fagerjord vannverk 

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Planbeskrivelse Fagerjord vannverk (PDF, 4 MB)
Bestemmelser Fagerjord vannverk (PDF, 177 kB)
Plankart Fagerjord vannverk (PDF, 15 MB)
Vedtak med saksutredning Fagerjord vannverk (PDF, 464 kB)