Vannmåleravlesning 2019

For at Narvik Vann skal kunne starte 2020 med Ny Narvik kommune, må alle systemer stenge ned før desember. Dette betyr at vannmåleravlesningen ikke vil gå som vanlig denne gangen.

Forbruket for 2019 vil bli stipulert med avlesningsdato 31.12.2019 med bakgrunn i siste års avlesninger.

Noen abonnenter bør likevel lese av målerstanden i november og sende oss målernummer, målerstand (ikke ta med røde tall eller tall etter komma) og telefonnummer på epost; postmottak@narvikvann.no slik at vi får korrigert før oppgjøret sendes ut på første faktura i 2020.

Dette gjelder spesielt de som er stipulert mange år på rad og der hvor man vet det er store endringer i forbruket. Dette gjelder også NY-installerte vannmålere i løpet av 2019.

Ved vannmåleravlesning i årsskiftet 2020/2021 vil det igjen være eksakt forbruk som gjelder.

Frist for innsending av vannmålerstand er 10.11.2019. Dette er endelig frist.

Har dere spørsmål, ber vi dere ta kontakt med oss på telefon: 76 91 37 00.

Med vennlig hilsen Narvik Vann