Valg av medlemmer til Narvik Eldreråd 2020 – 2023

Narvik kommunestyre skal oppnevne medlemmer til Eldrerådet.

Nå trenger vi dine forslag

Rådet består av 7 medlemmer. 2 av medlemmene er sittende kommunestyrerepresentanter, mens 5 oppnevnes etter innkomne forslag fra pensjonistforeninger, lag og foreninger som arbeider med saker eldre er opptatt av. Det skal også oppnevnes 
varamedlemmer.

Forslag på medlemmer til Narvik Eldreråd sendes Narvik Kommune, Rådmannens stab v/politisk sekretariat, Postboks 64, 8501 Narvik eller e-post: postmottak@narvik.kommune.no innen 29.01.2020.

Etter valget ble:

John Willy Edvardsen  leder for eldrerådet og Solfrid Karin Petrine Pedersen nestleder