Utleieboliger i Ballangen sentrum.

Narvik kommune ønsker å inngå avtale med profesjonell utbygger for å fremskaffe gode utleieboliger i Ballangen sentrum.

Oversiktsbilde av Ballangen sentrum, tatt med drone en sommerdag. - Klikk for stort bildeBallangen sentrum.

Avtalen skal omfatte en tilvisningsavtale som gir Narvik kommune rett til å disponere noen av leilighetene for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Dette er et spennende prosjekt som vil utvikle Ballangen sentrum og gi muligheter for flere til å bo nær tjenestetilbud som butikker og offentlige kontorer.

Jobben er publisert på Doffin, databasen for offentlige anskaffelser, med frist 29. januar 2024. 

Ballangen er et område av Narvik kommune hvor det er flere etableringer, både innen gruvedrift og aktivitet knyttet til det grønne skiftet. 

Utleiebolig med tilvisningsavtale - Doffin.no

Kartutsnitt tomt 340-609 i Ballangen sentrum. - Klikk for stort bildeKartutsnitt tomt 340-609.