Utleie av innendørs idrettsanlegg og lokaler til trening og kulturformål

Lag og foreninger, barnehager, skoler og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter.  Skriftlig søknad sendes som elektronisk skjema til Eiendomsforvaltningen.

Utleieperiode er normalt fra skolestart til skoleferien starter, nøyaktige datoer fastsettes fra år til år i samsvar med skoleruta.

Lag, foreninger og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter. 
Søknadsfrist for kommende sesong 2023/2024 er 22. mai 2023.

Benytt søknadsskjemaet 

Benytt søknadsskjemaet som du finner i vårt søknadssenter under Kultur, idrett og fritid:

SØKNAD

Brukermøte

Det vil bli avholdt brukermøte med representanter fra lag og foreninger, Idrettsrådet og Narvik kommune før tildelingen skjer.

Leieprisen fastsettes til enhver tid av Narvik kommunestyre. Leien blir beregnet ut i fra det som er skrevet på kontrakten. Det er derfor viktig at opplysningene som står på kontrakten er korrekte. (NB! Kontroller at start- og sluttdatoen for leieforholdet er korrekt.)

Leietakere skal gi beskjed til anleggets vaktmester/driftsansvarlige om hvem som er ansvarlig leder/trener. Treningen må avsluttes i god tid til neste lag skal begynne sin trening. Leietakere må følge de instrukser som gjelder for bruk av det enkelte anlegg.

Når en treningstime/treningstimer skal opphøre, må skriftlig melding snarest sendes til Eiendomsforvaltningen. Melding om opphør av treningstid bør helst sendes i forkant, slik at fakturering kan gjøres korrekt. På denne måten vil også andre lag som har behov for timen kunne ta den raskt i bruk. Inntil skriftlig melding er registrert mottatt, må lag og foreninger betale leie for kontraktfestet treningstid.

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema, se elektronisk søknadsskjema over.

Leiekontrakt 

Det skal inngås skriftlig kontrakt angående leieperiode, treningstid og treningsarealer. Gyldig kontrakt skal være undertegnet i to eksemplarer av leietaker og utleier.

Eiendomsforvaltningen gir nærmere opplysninger om retten til å klage på fordelinga av treningstid.

Arrangementsskjema må fylles ut og sendes til Eiendomsforvaltningen senest en uke før aktiviteten skal gjennomføres.

Arrangementsskjema finner du her (PDF, 117 kB)

Signert kontrakt returneres til:

Eiendomsforvaltningen  
Narvik kommune
Postboks 64,
8501 Narvik

E-post: postmottak@narvik.kommune.no  

Informasjon, saksbehandling, kontrakter og faktura

Besøksadresse: Eiendomsforvaltningen, Narvik rådhus, 1. etg. Tlf. 916 76 230,
E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Ved spørsmål om utleiepriser:

Kontakt Eiendomsforvaltningen, Kathrine McAllister telefon: 916 76 230

Eiendomsforvaltningen