Tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak

Lag og foreninger, skoler/FAU, kommuner, enkeltpersoner og andre som ønsker å gjøre noe for å forbedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan nå søke Nordland trafikksikkerhetsutvalg om midler til tiltak.

Eksempel på holdningsskapende tiltak kan være kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller lignende. Sykkelopplæring er et eksempel på tiltak som kan forebygge skader i trafikken. På nettsiden Sykkeldyktig.no finnes det viktig og nyttig informasjon for både lærere og foreldre.

Frister for å søke tilskudd andre halvår 2022

  • Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak: 1. september 2022. 
  • Prosjekt trafikksikkerhetstiltak: 15. august 2022 og 15. november 2022. 

Mer informasjon og retningslinjer for å søke om tilskudd finner du på Nordland fylkeskommunes sider. 

Søknad om tilskudd til prosjekt- og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak