Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2021

 Temaplan for trafikksikkerhet med tiltaksplaner 2019-2021 

Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2021 


Sekretariat for arbeidsgruppen som har utarbeidet planen er Veg og park. Spørsmål kan sendes på e-post til  son@narvik.kommune.no  

Høringsfristen var satt til 16. august 2019