Sykkelrittet Tour of Norway for kids - rundt kirkeparken ettermiddag 11. juli

Det varsles om det årlige barne-sykkelrittet som skal gå rundt kirkeparken i ettermiddag.

Vedlagt følger kart som viser traseen og viktige omkjøringsalternativer.
Den nye rundkjøringen (Tunnelveien, Kirkegata/Framnesveien) vil være åpen. Det samme gjelder Tunnelveien nordover, da sykkeltraseen følger gangveien her.

  • Kirkegata stenges i perioden ca 15:30 - 19:30
  • Alleen og Parkveien stenges i perioden ca 17:30 - 19:00