Stenging av Eiterdalsveien

P.g.a utskiftning av stikkrenne på Eiterdalsveien vil vegen være stengt mellom Eiterdalsveien 10 og 38. Veien vil være stengt  mellom 0800-1400 den 28.10.2021. 
Eiterdalsveien er i Råndalen, i Narvik kommune .

Stedsansvarlig er Leander Larsen - 979 53 596
Ansvarshavende er Tommy Andersen - 416 11 546

Det finnes ingen omkjøringsmuligheter for denne veistrekning. Hvis AMK må forbi må det bli gitt beskjed til stedsansvarlig med en gang slik at vi kan legge igjen grøfta.