Søknad akvakultur i Narvik kommune i Nordland: Cermaq Norway Salmon AS

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Narvik kommune i Nordland.

 

  • Søker: Cermaq Norway Salmon AS org. nr. 930 152 366
  • Søknaden gjelder: Biomasseendring
  • Søkt størrelse: 5000 tonn MTB
  • Lokalitet: 31297 Tortenneset
  • Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º29,155` Ø 17º20,320`
  • Midtpunkt fôringsflåte N 68º29,267` Ø 17º20,184`
  • Kontaktadresse: postmottak@narvik.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på rådhuset i Narvik og på kommunens hjemmeside. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1996660.pdf.pdf (571164) (PDF, 657 kB)

Cermaq Norway Salmon AS Org.nr. 930 152 366 - Biomasseendring på lokalitet 31297 Tortenneset i Narvik kommune (571163) (PDF, 242 kB)

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg.pdf (571165) (PDF, 80 kB)

Fiskeridirektoratet Tortenneset 2022.pdf.pdf (571166) (PDF, 183 kB)

Anleggsskisse Tortenneset.jpg.pdf (571167) (PDF, 84 kB)

Kvalitetshåndbok Ballangen Sjøfarm - Innholdsfortegnelse.pdf.pdf (571168) (PDF, 662 kB)

Gammelveggen strømmåling 2008.pdf.pdf (571169) (PDF, 5 MB)

Tortenneset - permanent tillatelse 5000 - følgebrev 221222.pdf.pdf (571171) (PDF, 178 kB)

Biosikkerhetsplan-Tortenneset (31297) - 22.12.2022.pdf.pdf (571170) (PDF, 18 MB)

Samtykkeerklæring.pdf.pdf (571172) (PDF, 311 kB)

Tortenneset vs arealplan.pdf.pdf (571173) (PDF, 774 kB)

Tortenneset beredskapsplaner.pdf.pdf (571174) (PDF, 10 MB)

Tortenneset B 2022.pdf.pdf (571175) (PDF, 12 MB)

Gammelveggen strømmåling 2016-2017 Aqua kompetanse.pdf.pdf (571176) (PDF, 20 MB)

64178.04 Rapport Tortenneset C 2022.pdf.pdf (571177) (PDF, 6 MB)