Søknad akvakultur i Narvik kommune i Nordland: Ballangen Sjøfarm AS

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn.

Søknad akvakultur i Narvik kommune i Nordland:

  • Søker: Ballangen Sjøfarm AS org. nr. 884 141 982
  • Søknaden gjelder: Ny settefisklokalitet
  • Søkt størrelse: 5.1 millioner stk.
  • Lokalitet: Ballangsleira
  • Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º20,340` Ø 16º50,670`
  • Kontaktadresse: postmottak@narvik.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn ved Narvik rådhus og på kommunens hjemmeside. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Søknad om etablering av ny settefisklokalitet Ballangsleira i Narvik kommune -oversendeles av søknad for offtentlig utlysning og (PDF, 227 kB)

Søknad om tillatelse til produksjon av settefisk av laks i Ballangen.pdf (564913) (PDF, 2 MB)

Akvakultur søknad.pdf (564914) (PDF, 376 kB)

Arealplankart - anleggsplassering.pdf (564911) (PDF, 44 MB)

Søknad fra Ballangen smolt del 1 av 3.pdf (564915) (PDF, 27 MB)