Sluttstrek for Terra saken

12 år etter at åtte kommuners plasseringer i dårlige spareprodukter anbefalt av Terra Securities eksploderte i media, er det i dag satt sluttstrek i den såkalte Terra-saken

Forsikringsselskapet AIG har trukket anken over Oslo tingretts dom fra 2018, hvor selskapet ble dømt til å betale kommunene 50 mill kroner, som var det beløp daglig leder og styret var forsikret for. I dagens rettsforlik i Borgarting lagmannsrett er partene blitt enige om AIG skal betale til kommunene 77,5 mill kroner.

Dermed er det endelig satt sluttstrek for mer enn 12 års hardt arbeid fra de åtte Terra-kommunene for å få tilbake mest mulig av de pengene som ble tapt som følge av Terras anbefalinger.

Narvik kommune er tilfreds avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett og kan endelig sette sluttstrek for saken. Gjennom et godt samarbeid kommunene imellom og med våre advokater i Lund & Co, har vi etter årelange rettsprosesser både i Norge og utlandet lykkes med å hente tilbake nær 1 milliard av de 1,4 milliard kronene som samlet ble plassert i dårlige spareprodukter.

Med vennlig hilsen

Narvik kommune
Lars Skjønnås

Rådmann