Siste frist for innspill til Narvik kommunes nye kommuneplanen 2020 - 2032 er 31. desember 2020.

Klikk for stort bildeDersom du har innspill til dette arbeidet, før selve planutkastet til kommuneplanen skal legges ut til offentlige høring i 2021, er fristen til å komme med innspill 31.12.2020.

Kommuneplanen, bygger på FNs bærekraftsmål, jfr. kommuneplanens planprogram. 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og er delt inn i en samfunnsdel og en arealdel, jfr. Plan og bygningsloven kapittel 11. 

Samfunnsdelen beskrive hvilke satsingsområder kommunen skal jobbe med i årene fremover og hvilke prioriteringer og fokusområder kommunen skal ha innenfor eksempel; kultur, helse, næringsutvikling, boligutvikling og samferdsel med mere. Her er det laget en egen spørreundersøkelse for innbyggerne som kan hjelpe kommunen til å ta bedre valg i dette arbeidet.  Se link for deltakelse i denne undersøkelsen


Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk som er bindende for alle nye tiltak eller utvidelser som er nevnt i plan- bygningsloven § 1-6.

Bestemmelsene er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 11-8 - 11-11.

Innspill mottas på e-post: postmottak@narvik.kommune.no

eller per post til: Narvik kommune. Postboks 64, 8501 Narvik. 

Alle innspill merkes med: Innspill til kommuneplanen 20/3394

For mer informasjon se Link eller ta kontakt med:
 
Kommuneplanlegger Hilde Degerstrøm: hilde.degerstroem@narvik.kommune.no
Arealplanlegger Preben Sommer: preben.sommer@narvik.kommune.no
Arealplanlegger Linda Gabrielsen: linda.gabrielsen@narvik.kommune.no