Samiske stedsnavn

Narvik kommune vil med dette kunngjøre at Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av sju stedsnavn i Narvik kommune, hvorav ett er navn på togstasjon og tre er naturnavn:

Klikk for stort bilde 

Vedtakene er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. 

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Melding om vedtak i navnesak (PDF, 180 kB)
Melding om vedtak i navnesak 2021133 – stedsnavn i Narvik kommune  (PDF, 815 kB)
Sak 2021-133 Navnesaksskjema  (PDF, 310 kB)
Loahpalaš rávven ÁhkánjárggasEndelig tilrådning i Narvik  (PDF, 67 kB)